Auditoria
Curs per a persones a l'atur

Hores: 120

Sector: tots
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 24/07/2019
Data de finalització: 01/10/2019
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 16:30h a 20:30h
Objectius:

Analitzar el procés d'auditoria identificar-ne les diferents fases, els fluxos de informació que es generen i els instruments que s'utilitzen

Metodologia:
Programa:

1. Introducció a l'Auditoria.

          Informació Empresarial.

          Els Comptes Anuals.

          Normes d'Auditoria generalment acceptades.

          Normes de caràcter general.

          Normes sobre l'execució del treball.

          Normes per a la preparació d'informes.

          Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF).

2. Planificació de l'Auditoria.

          El Control Intern.

          Conceptes bàsics.

          Classes.

          Avaluació del Control Intern.

          Limitacions del control intern.

          Planificació de l'Auditoria. Fases.

          Risc d'Auditoria.

          Classes de risc en auditoria.

          Nivells de risc d'auditoria.

          Mètodes per obtenir l'evidència.

          Documentació de Treball.

          Concepte i contingut.

          Classes.

          Codificació.

          Custòdia i Conservació.

          L'Informe d'Auditoria.

3.Problemàtica de l'Auditoria.

          Problemàtica de l'auditor.

          El treball en equip.

4.Comunicació en l'Empresa.

          Comunicacions i Empresa.

          Classes de comunicacions que es produeixen en les empreses.

          Mitjans que s'empren en les comunicacions empresarials.

          L'enviament de correspondència i objectes postals.

          Comunicacions urgents.

          La Comunicació Oral.

          Elements i Funcions.

          La influència del llenguatge verbal.

          Característiques de la comunicació verbal.

          Les comunicacions orals en l'empresa.

          El telèfon en l'activitat empresarial.