Gestió Fiscal de l'Empresa
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 40

Sector: oficines
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 29/10/2019
Data de finalització: 05/12/2019
Dies: dimarts i dijous
Horari: 19:00 a 21:30H
Objectius:

  • Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses
  • Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació, que seran d'utilitat en el seu entorn professional i empresarial
  • Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants que afecten a les activitats empresarials i econòmiques
  • Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos
  • Com optimitzar la fiscalitat i com adaptar aquesta optimització a cada cas

Metodologia:
Programa:

1. Les obligacions mercantils

2. Les obligacions fiscals

2.1 La fiscalitat i l’empresa

2.2. Primera aproximació al calendari fiscal de l’empresari

2.3. L’empresa i els impostos directes

2.4. Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica

2.5. Calendari i pressupost per la creació d’una empresa

2.6. Calendari d'obligacions periòdiques de l'empresa

3. Preparació de la documentació per a la liquidació d'imposats